Trường MN Lương Sơn có 3 điểm trường, điểm chính là Khu Trung Tâm, địa chỉ tại khu Tân Lập, xã Lương Sơn, Huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. 

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non  (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

Sĩ số lớp học: có 20 nhóm lớp trong đó

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 3

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 6

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 6

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 5